/ Media

Resterin yhteistyö Elis Textile Service Oy:n kanssa on aloitettu

Voimme iloksemme kertoa alkaneesta yhteistyöstämme Elis Textile Service Oy:n kanssa. Elis on jo pitkään etsinyt oikeaa ratkaisua elinkaarensa päässä olevien poistotekstiilien kierrättämiseen ja yhteistyössä Resterin kanssa pystytään ratkaisemaan tämä ongelma. Molempien yritysten liiketoimintamalli perustuu kiertotalouteen ja yhteistyön avulla pystytään täydellistämään tätä mallia entisestään. Ensimmäiset Elisin poistotekstiilit pääsevät osaksi Resterin prosessia marraskuun 2021 aikana. Elis tulee jatkossa toimittamaan säännöllisesti poistotekstiilejään Resterille.

”Mahdollistamme kumppaneillemme kiertotalousarvoketjun syntymisen. Voimme auttaa heitä saavuttamaan heille tärkeän strategisen tavoitteen koskien poistotekstiilien kierrätystä”, sanoo Resterin Asiakkuus- ja kehitysvastaava Henna Knuutila.

Elis konserni on asettanut tavoitteeksi löytää oikeat ratkaisut, jotta se voi nostaa poistotekstiiliensä kierrätysasteen 80 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

”Rester yhteistyö edesauttaa Elisin ympäristötavoitteiden saavuttamista, täydellistämään kiertotalousliiketoimintamalliamme sekä loppukädessä edistää ilmastonmuutosta vastaan tehtävää tärkeää työtä.”, sanoo Elisin tuote- ja markkinointipäällikkö Juho Rasmus.

Rester Oy:sta:

Rester Oy on yritys, joka jalostaa yritysten poistotekstiilit ja tuotannon sivuvirrat uusiokuiduksi. Resterin tavoitteena on vaikuttaa ratkaisevasti kierrätettyjen tekstiilikuitujen käytön yleistyvyyttä, mikä vähentää neitseellisten kuitujen käyttöä. Resterin Paimioon 2021 avaamassa jalostuslaitoksessa poistotekstiileistä valmistetaan uutta tekstiilikuitua, josta on mahdollista tuottaa mm. lankaa tai rakennusteollisuudelle eristysmateriaalia sekä akustiikkalevyjä.

Lue lisää Rester Oy:sta: www.rester.fi

Elis Textile Service Oy:sta:

Elis Textile Service Oy on Suomessa vuodesta 2006 lähtien toiminut vuokratekstiilipalvelualan yritys, joka osa Elis SA -konsernia. Konsernilla on toimintaa yhteensä 28 eri maassa Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Elis on Euroopan markkinajohtaja vuokratekstiilipalvelualalla. Suomessa palveluvalikoimaan sisältyvät muun muassa työvaate-, vaihtomatto- ja hygienialaitepalvelut. Elisin tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöistä tekstiilipalvelua B2B yrityksille koosta riippumatta.

Lue lisää Elis Textile Service Oy:sta: https://fi.elis.com/fi

Share article