/ Blog

Muutos kiertotalouteen vaatii sitoutumista koko arvoketjulta

Lindströmiläisten ja resteriläisten yhteisenä kiertotalousunelmana on kierrättää Lindströmin poistotekstiilejä uudeksi kuiduksi ja sittemmin täysin uusiksi tuotteiksi. Tähän mennessä kierrätykseen on mennyt jo huikeat 80 tuhatta kiloa kierrosta poistuneita tekstiilejä. Tästä blogiartikkelista voit lukea ajatuksiamme kiertotaloudesta ja yhteistyöstämme.

Kiertotalouteen pääseminen edellyttää vahvaa sitoutumista

Henna Knuutila: Kiertotalouteen pääseminen edellyttää koko arvoketjulta halua ja valmiutta muuttaa olemassa olevia toimintamalleja. Tekstiilin kierrätys vaatii sekä Resterille tulevien poistotekstiilien toimittajien, kuten Lindströmin, että Resteriltä kierrätyskuitua prosessissaan hyödyntävien yritysten sitoutumista ja halua muutokseen. Käytännössä tämä muutos tarkoittaa poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun liittyvän toiminnan muuttamista, kuten Lindström on tehnyt. Lisäksi muutos vaatii kierrätyskuitua raaka-aineena hyödyntävien yritysten valmiutta määritellä uudelleen kuidun teknisiin ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset.

Poistotekstiilin keräys ja lajittelu vaatii tiloja ja osaamista kumppaneiltamme ja lajittelun ohjeistusta pitää päivittää tarpeen mukaan. Myös keräysvälineiden on toimittava niin tekstiilien keräyksessä kumppaneilla, kuljetuksessa Resterille, varastoinnissa ja materiaalin syötössä Resterin avauslinjastolle. Kumppaniyrityksen johdon vahva sitoutuminen kiertotalouden eteenpäin viemiseksi vahvistaa työntekijöiden ponnisteluja siinä, että löydetään ratkaisumalleja haasteisiin.

Seija Forss: Aloitimme käytännön yhteistyön Resterin kanssa vuoden 2021 alussa ja yhteinen matkamme kohti yhä aidompaa tekstiilikuitujen kiertotaloutta on ollut meille jännittävä, mutta myös silmiä avaava kokemus. Se on vaatinut meiltä 100-prosenttista sitoutumista tehdä asioita uudella tavalla niin ylimmän johdon kuin tuotantopäälliköiden ja pesulatyöntekijöidenkin osalta.

Vaikka teemmekin nyt investointeja, joista meille ei lyhyellä aikajänteellä koidu taloudellista hyötyä, näemme, että investoimme tulevaisuuteen. Pitkälti konseptoitujen toimintatapojen järjestely uudelleen pesuloissamme on ollut yksi isoimmista muutoksista matkalla kiertotalouteen. Olemme kuitenkin löytäneet yhdessä loistavia kompromissiratkaisuja, jotta poistotekstiilien keräys ja kuljetus Resterille sujuisivat mahdollisimman ketterästi.

Kierrättämällä kasvatetaan ympäristökädenjälkeä

Seija: Haluamme tarjota asiakkaillemme tekstiilivuokrauksen kokonaispalvelua ja poistotekstiilien kierrättämisen avulla voimme tehdä niin. Yhteistyöllä Resterin kanssa saamme tiensä päähän tulleet työvaatteet ja puuvillapyyherullat kierrätetyksi ja siten arvokkaat raaka-aineet hyödynnettyä uudeksi kuiduksi. Näin säästyy myös merkittävä määrä luonnonvaroja neitseellisten kuitujen valmistuksesta. Samalla kasvatamme asiakkaidemme ympäristökädenjälkeä ja helpotamme heidän arkeaan.

Henna: Parasta tässä on se, että voimme auttaa kumppaniamme saavuttamaan heille tärkeän strategisen tavoitteen koskien poistotekstiilien kierrätystä. Olemme vastaanottaneet jo noin 80 tuhatta kiloa poistotekstiilejä Lindströmiltä. Näiden materiaalien mekaaninen avaus ja käyttäminen uusiokuituna tarkoittaa 260 tuhatta kiloa vähemmän CO2 päästöjä ja 60 miljoonaa litraa vähemmän vettä uusien kuitujen valmistuksesta. Vettä säästyy noin 30 ison, 50 metrin uima-altaan verran ja hiilidioksidipäästöjä noin 55 935* sähkösaunan lämmityskerran verran. Tämä on tähän mennessä jo loistava onnistuminen!

Kiertotaloustoimijoiden verkosto kasvaa yhteistyössä

Seija: Poistotekstiilien kierrätysmäärämme tulevat kasvamaan entisestään loppuvuonna, kun saamme joka kuukausi lisää palvelukeskuksiamme mukaan yhteistyöhön. Myös Baltian alueen palvelukeskuksemme tulevat toimittamaan poistotekstiilinsä Resterille ja odotammekin kuljetusten alkavan loppuvuoden aikana myös sieltä.

Yhteistyö Resterin kanssa on ollut innostava esimerkki myös muihin toimintamaihimme, ja useassa maassa onkin jo löydetty paikallisia kierrätyskumppaneita. Resterin kanssa jatkamme myös kehitystyötä niin, että poistotekstiilimme päätyisivät uusiksi kankaiksi ja tuotteiksi myös omaan tuotevalikoimaamme, omien asiakkaidemme käyttöön. Näin kiertotaloustoimijoiden verkosto kasvaa yhteistyössä.

Henna: Yhteistyö Lindströmin kanssa mahdollistaa tulevaisuudessa entistä laajempia arvoketjuja ja samalla kietoo teollisuudenaloja toisiinsa. Lindströmin moninaisia tekstiilimateriaaleja tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään eri lopputuotteissa, joista voimme kertoa lisää ensi vuoden aikana.

Tieto mekaanisen kierrätyksen mahdollisuuksista palauttaa tekstiilikuituja takaisin kiertoon tulee vaikuttamaan myös tuotteiden suunnitteluun. Voimme tulevaisuudessa kertoa Lindströmille, miten tuotteiden suunnittelua voidaan kehittää, jotta me pystymme kierrättämään käyttöikänsä päähän tulleet tuotteet takaisin materiaaleiksi. Tämä on yksi tekstiili- ja vaateteollisuuden suurimmista muutoksista!

Yhdessä tekeminen on parasta

Henna: Inspiroivinta tässä kaikessa on ollut nähdä Lindströmin pesulatyöntekijöiden into muutoksen läpiviemiseen. He kaikki ovat olleet niin sitoutuneita, vaikka uutta opittavaa on ollut paljon. Uusien toimintamallien oppiminen ja kehittämishalu on vienyt yhteistyötä eteenpäin.

Seija: Yhteistyössämme innostavinta on ollut nähdä, miten aikaisemmin polttoon menneet poistotekstiilimme on lajiteltu ja pakattu pesuloissamme lavalaatikoihin ja ne on vastaanotettu ilolla Resterin varastolla. Kauan ajatuksissa ja toiveissa ollut tekstiilien kierrätys on näin ottanut ison, konkreettisen askeleen eteenpäin. Kun vielä näemme näistä tekstiileistä valmistettuja kuitua ja uusia tekstiilejä, konkretisoituu työmme tulos lisää. On myös ollut mahtavaa huomata, kuinka innostunutta henkilöstö pesuloissamme on tästä yhteistyöstä ja tekstiilien pelastamisesta uudelleen kiertoon, vaikka se vaatiikin meiltä ponnistelua ja vakaata tahtoa.

Share article