/ Blog

Innolla ja ilolla kohti yhteistä kiertotalousunelmaa

Vaikka lindströmiläisten ja resteriläisten yhteistyö on vielä alussa (aloitimme vuoden 2021 alussa), matkamme kohti yhteistä unelmaamme on käynnistynyt hyvin. Yhteisenä tavoitteenamme on ohjata poistotekstiilit kierrätyskuiduksi ja näin edesauttaa uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Tästä blogiartikkelista voit lukea ajatuksiamme yhteistyöstämme ja unelmistamme. 

Yhteinen kiertotalousunelma ja iso visio

Anna-Kaisa Huttunen: Molempien yrityksien liiketoimintamallit perustuvat kiertotalouteen. Se luo luontevan pohjan yhteistyöllemme. Yhteinen visiomme on saada poistotekstiileistä tuotettu kierrätyskuitu raaka-aineeksi uusille tuotteille. Huollamme ja korjaamme työvaatteita pidentäen niiden käyttöikää, mutta jossain vaiheessa kestäväkin tekstiili tulee tiensä päähän. Isona toimijana synnytämme vuosittain merkittävän määrän hyvää raaka-ainetta, joka menee hukkaan, jos poistotekstiilit poltetaan. Yhdessä voimme vaikuttaa tähän: laitetaan hyvä kiertämään ja tehdään se vastuullisesti ja läpinäkyvästi!

Outi Luukko: Kiertotalous on ainoa kestävä tapa rakentaa tulevaisuutta. Yhteistyöllämme voimme kiihdyttää tekstiilikuitujen kiertotaloutta. Työvaatteet ja muut yritystekstiilit sisältävät lukuisan joukon erilaisia raaka-aineita puuvillasta polyesteriin ja vielä isomman joukon erilaisia materiaalien yhdistelmävaihtoehtoja. Kierrätyskuidun teollisen mittakaavan hyödyntämisessä yksi oleellisin seikka on löytää kullekin materiaalijakeelle paras mahdollinen käyttökohde ja riittävät volyymit kaupallista tuotantoa ajatellen. Tekstiilien parissa toimivina yrityksinä yhteinen iso visio on saada poistotekstiileistä valmistettu kierrätyskuitu kiertämään uudelleen tekstiiliksi – ja työvaatteeksi.

Tekstiilien suljettu kierto osana kiertotalousunelmaa

Anna-Kaisa: Luonnollisesti kierrätyskuitujen päätyminen työvaatteiden raaka-aineeksi on kiinnostava visio ja haluamme testata sitä, mutta kierrätyskuitujen hyödyntäminen muidenkin kuin vain tekstiilien raaka-aineena vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja on siksi järkevää. Tekstiiliteollisuus on kiinnostavan murroksen edessä ja kierrätyskuidut ovat yksi muutoksen mahdollistaja.

Outi: Paimion kokoisen jalostuslaitoksen myötä pystymme mahdollistamaan myös uutta lähtöä kytemässä olevalle suomalaisen tekstiiliteollisuuden uudelle nousulle!

Ensiaskeleet yhdessä

Anna-Kaisa: Käynnistimme helmikuun alussa elinkaarensa lopussa olevien työvaatteiden ja puuvillapyyherullien lajittelun ja logistiikan suunnittelun Turun pesulassamme. Ensimmäisten onnistuneiden toimituksien jälkeen kolme muuta yksikköä harjoittelevat lajittelua ja syksyyn mennessä kaikki Suomen työvaate-, puuvillapyyherulla- ja ravintolatekstiilipesulat toimittavat poistotekstiiliä Resterille.

Poistotekstiilien kerääminen kuulostaa helpolta, mutta yhteistyön käynnistämiseen liittyy monta työvaihetta, vaatien lukuisten ihmisten työaikaa ja kekseliäisyyttä miettiä uusia toimintatapoja. Aiemmin käytöstä poistetut työvaatteet lähtivät jätehuollon mukana yhtenä myttynä energiajätteen polttolaitokseen. Nyt opettelemme lajittelemaan arvokkaan raaka-aineen yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Outi: Paimion laitoksen ollessa vasta koneiden osalta asennusvaiheessa, meille on ollut todella tärkeää tehdä huolellisesti ne valmistelut, jotka varmistavat tekstiilikuidun onnistuneen avaamisen. Olemme tehneet paljon taustatyötä jo ennen yhteistyömme varsinaista starttihetkeä.

Alkuvaiheessa olemme tehneet paljon myös tiimityötä, jotta tekstiilien lajittelu Lindströmin päässä olisi mahdollisimman helppoa. Parasta tässä kaikessa on ollut nähdä se kipinä ja ilo, mitä tämä hanke on aikaansaanut lindströmiläisten ja resteriläisten keskuudessa. Meidän molempien väki onkin kehittänyt prosessia huimasti. Voisi sanoa, että esimerkillistä toimintaa ”since the day one”!

Yhä vastuullisempaa palvelua asiakkaillemme

Anna-Kaisa: Uskomme, että tekstiilien arvoketjuun liittyvä läpinäkyvyyden merkitys kasvaa entisestään. Yhteistyömme ansiosta asiakkaamme tietävät mihin heidän palveluna käyttämänsä tekstiilit menevät käytön jälkeen ja Resterin asiakkaat tietävät mistä uusiomateriaaleissa käytetty raaka-aine on peräisin. Poistotekstiilit on käsiteltävä siellä missä niitä syntyy eli tarjoamme ”paikallisen ratkaisun”.

Outi: Teemme yhdessä työtä ympäristörasitusten ja neitseellisten materiaalien ylikäytön hillitsemiseksi. Tuloksina voimme myöhemmin mitata positiivisia ympäristövaikutuksia, joihin asiakkaiden poistotekstiileillä on ollut osuutensa.

Mahdolliset kuopat matkan varrella

Outi: Olemme täysin uuden äärellä, koska olemme tekemässä uudenlaista kiertotalouden keinoin tapahtuvaa liiketoimintaa. Huolellisella valmistelulla ja sitoutuneen tiimin myötävaikutuksella toiveena toki on, että vältymme isommilta ”montuilta”.

Anna-Kaisa: Yllätyksiltä ei ole tähänkään mennessä vältytty ja varmasti niitä tulee vielä lisää. Jos ei muuta, niin tekstiilit eksyvät väärään säkkiin tai lava kaatuu. Yllättävimmät kuopat tulevat olemaan sellaisia, joita emme osaa vielä edes kuvitella. Meillä on kuitenkin vahva yhteishenki ratkaista haasteita ja olen luottavainen tulevaisuuden suhteen.

Outi: Iloitsen jo nyt siitä, että yhteistyössämme päästään uuteen vaiheeseen kesällä, kun Paimion tehdas avataan virallisesti ja koneet hurahtavat käyntiin. Olemme koonneet materiaalia varastoon, mutta ensimmäiset kuukaudet tulevat varmasti olevaan jännittäviä ja opettavaisia, kun volyymituotantoa ryhdytään ajamaan ylös. Kiertotalouden eteen ponnistelu vaatii niin meiltä kuin muilta arvoketjun toimijoilta uutta ajattelua, luovuutta ja joustavuutta, mutta me olemme valmiina!

Tämän blogiartikkelin ovat kirjoittaneet yhdessä:

Anna-Kaisa Huttunen, Senior Vice President Ecosystems and Sustainability, Lindström Oy

Lindströmin liiketoimintamalli perustuu kiertotalouteen ja palvelumme ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan aikaisemmin. Eniten minua inspiroi nähdä kuinka käytännönläheisillä, resurssiviisailla toimenpiteillä voimme saada nopeasti aikaan merkittäviä hyötyjä niin ympäristölle kuin asiakkaillemme.

Outi Luukko, toimitusjohtaja, Rester Oy

Peräänkuulutan yritysten johdon ja omistajien vastuuta siirtymisessä kiertotalouden pariin. Ympäristöarvojen toteuttaminen edellyttää systemaattista työtä, jämäköitä valintoja ja ennen kaikkea muutosvalmiutta. Uuden luominen vaatii työtä ja aikaa, mutta se on samalla myös äärimmäisen palkitsevaa. Koen sen tärkeäksi, että me pystymme aidosti vaikuttamaan ja oikeasti muuttamaan toimialaamme omalla tekemisellämme. Kun asioita tehdään oikeista motiiveista, niin yleensä se johtaa hyvään. Sellaiseen filosofiaan uskon ja sen mukaan pyrin toimimaan.

Share article