/ Media

EcoUp Oyj aloittaa yhteistyön Resterin kanssa – kierrätystekstiilien hyödyntämistä eristeiden raaka-aineena tutkitaan

EcoUp Oyj on kotimainen rakentamisen kiertotaloutta edistävä toimija, joka tunnetaan mm. Ekovilla-eristeistä. Ekovilla-tuotteisiin kuuluvat levyeristeet sekä puhallettavat ja käsin leviteltävät eristeet. Rester Oy on tekstiilien kierrätysratkaisuja tarjoava suomalainen yritys, joka mahdollistaa yritystekstiilien kierrätyksen uudeksi kuiduksi ja raaka-aineeksi. Resterin kanssa käynnistyvän yhteistyön tavoitteena on tutkia tekstiilijätteen jatkokäyttömahdollisuuksia rakentamisen tuotteissa ja eristämisessä.

Rester avasi Pohjois-Euroopan ensimmäisen poistotekstiiliä laajamittaisesti kierrätyskuiduksi jalostavan tehtaan Paimiossa 2.11.2021. Rester vastaa yrityspuolen poistotekstiilien vastaanotosta ja materiaalin mekaanisesta prosessoinnista uusiokuiduksi.  

Kiertotalouslaitoksemme Paimiossa vastaanottaa yritysten poistotekstiilit ja tuotannon sivuvirrat ja jalostaa kuidut uudeksi raaka-aineeksi. Asiakkaitamme ovat tekstiilejä käyttävät yritykset, joilta syntyy poistotekstiiliä sekä toisaalta yritykset, jotka voivat hyödyntää Rester-uusiokuitua omassa tuotannossaan tai tuotteissaan. Yksi oleellisimpia tavoitteita on löytää kaikelle materiaalille paras mahdollinen käyttökohde. Yhteistyö EcoUpin kanssa on hieno avaus, jolla mahdollistetaan loppukäyttäjille kiertotalouden keinoin valmistettuja tuotteita, joilla voidaan suoraan vaikuttaa hiilijalanjäljen pienentämiseen, toteaa Resterin toimitujsjohtaja Outi Luukko. 

Käynnistyvä yhteistyö on osa EcoUpin normaalia tuotekehitystoimintaa, jolla laajennetaan yhtiön hyödyntämien jakeiden kirjoa rakennusmateriaalien valmistamisessa. Yhteistyöstä ei aiheudu tarvetta investoinneille.

Meille tämä yhteistyö tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutkia uusiokuidun käyttöä ja sen ominaisuuksia erilaisissa eristämisen tuotteissa. On selvää, että kiertotaloutta ja kestäviä arvoketjuja tarvitaan yhä enemmän. Olemme uteliaita uusien mahdollisuuksien suhteen, ja tuotantolinjastomme sopii myös tekstiilikuidun käsittelyyn. Nykyisin Ekovillan valmistamiseen käytetään kierrätettyä puukuitua, mutta voimme tuottaa ekologisesti eristeitä myös muista materiaaleista, EcoUpin toimitusjohtaja Antti Ollikainen kertoo.

Lisätietoja:

Rester Oy, Outi Luukko, +358 400 406083, outi.luukko@rester.fi
EcoUp Oyj, Antti Ollikainen, +358 44 703 3170, antti.ollikainen@ecoup.fi

Rester Oy lyhyesti

Rester Oy on tekstiilien kierrätysratkaisuja tarjoava suomalainen yritys, joka mahdollistaa yritystekstiilien kierrätyksen uudeksi tekstiilikuiduksi ja laadukkaaksi raaka-aineeksi. 

Oma kiertotalouslaitoksemme Paimiossa vastaanottaa yritysten poistotekstiilit ja jalostaa kuidut uudeksi, laadukkaaksi raaka-aineeksi. Asiakkaamme valitsevat kumppanikseen Resterin, koska haluavat omalta osaltaan olla ratkaisemassa ilmastokriisiä ja luonnonvarojen ylikulutusta. Paimioon on rakentunut pohjoismaisen ensimmäinen poistotekstiilin jalostuslaitos. Rester vastaa yrityspuolen poistotekstiilien vastaanotosta ja käsittelystä hyödyntäjille. 

EcoUp Oyj lyhyesti

EcoUp Oyj edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiön kehittämä teollinen tuotantoteknologia mahdollistaa kiertotalousliiketoimintaa myös muille rakennus- ja kierrätysalan toimijoille. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta asiakkaille. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 4,3 miljoonaa euroa. EcoUp Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle.

Lue lisää: www.ecoup.fi

Share article