Rakkautta ensi silmäyksellä: OnceMore® by Södra ja Rester aloittavat yhteistyön edistääkseen tekstiilien kiertotaloutta Pohjoismaissa

Rester Oy perustettiin vuonna 2019. Nykyään sen mekaaninen tekstiilien kierrätyslaitos on Pohjois-Euroopan suurin. OnceMore® by Södra on asettanut tavoitteekseen käsitellä vuosittain 25 000 tonnia poistotekstiilejä vuoteen 2025 mennessä. Yhteistyö on tärkeä askel kohti tavoitteen saavuttamista.

Södra ja Rester käynnistävät yhteistyön, jonka vaikutukset ulottuvat kahta yritystä laajemmalle. Synergiaa luovan yhteistyön puitteissa Ruotsiin perustetaan uusi hubi, joka kerää yrityksiltä erilaisia kierrätettäviä poistotekstiilejä. Tekstiilit käsitellään ja jalostetaan tekstiiliteollisuudelle mahdollisimman hyvin sopiviksi raaka-aineiksi, mikä auttaa sulkemaan yritystekstiilien kierron. Uusi hubi perustetaan Göteborgin alueelle. Hubi toimii Resterin tehokkaana keräyspisteenä kaikille uusille ja nykyisille asiakkaille Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tekstiilien kierron sulkemista vaaditaan myös ehdotetussa EU:n tekstiilistrategiassa, jonka vaikutukset materiaalivirtoihin ovat tulevina vuosina merkittäviä.

”Yhteistyö ja yhteinen tavoite Södran kanssa tarjoaa meille monia mahdollisuuksia laajentaa poistotekstiilipalvelujamme Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Tämä on tärkeä merkkipaalu paitsi meille, myös koko pohjoismaiselle tekstiilialalle yhteisellä matkallamme kohti kiertotaloutta. Neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen kierrätetyillä raaka-aineilla on pian ’uusi normaali’, jota vaaditaan myös lainsäädännössä. Kuitenkin tässä vaiheessa tekstiilialan muutosta vievät eteenpäin edelläkävijät, kuten Södra ja Rester. Muutos on nopeaa. Systeemiseen muutokseen tarvitaan yhteistyökumppaneita, jotka ovat valmiit jakamaan osaamistaan ja jotka eivät pelkää tarttua toimeen. Södran monipuolinen liiketoiminta on organisoitu upeasti, ja on selvää, että Södra haluaa pitää materiaalit kierrossa, mikä ehdottomasti auttaa edistämään kiertotalouteen perustuvaa tulevaisuutta. Olemme todella ylpeitä saadessamme osallistua kumppanina tähän prosessiin, jonka mottona on ’Vielä kerran – tekstiilijätteen kierron sulkeminen’”, iloitsee Rester Oy:n toimitusjohtaja Outi Luukko.

Yhteistyön puitteissa kumpikin yritys pyrkii konkreettisin toimin ratkaisemaan tekstiilijätteeseen liittyviä alan haasteita ja auttaa muita yrityksiä osallistumaan toimintaan ja edistämään tekstiilikiertoa.

”Rester on raaka-aineen hankkimisessa helppo kumppani monellakin eri tapaa. Meillä on yhteisiä tavoitteita ja voimme oppia toisiltamme. Kumppanuutemme tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia vähentää yhdessä tekstiilijätettä ja edistää tekstiilikiertoa. Jo ensitapaamisella oli selvää, että tämä oli ’rakkautta ensisilmäyksellä’! Täydelliseen ja hedelmälliseen yhteistyöhön tarvitaan ehdottomasti myös sosiaalisia sidoksia ja osaamisen jakamista”, kertoo OnceMore by Södra -prosessia edustava Åsa Alvhage.

Ympäristö:

Vuosittain jätteeksi päättyy maailmanlaajuisesti noin 90 miljoonaa tonnia tekstiilejä. Tekstiiliteollisuuden osuus koko maailman kasvihuonekaasupäästöistä on nykyään 10 prosentin luokkaa.

Resterin prosessissa jokaista tuotettua kuitutonnia kohti kierrätys säästää 525 tuhatta litraa vettä ja 3 700 kilogrammaa hiilidioksidia verrattuna täysin uuden tekstiilikuidun tuottamiseen.

Yhteystiedot:

Åsa Alvhage

Raaka-ainehankinta

Matkapuhelin +46730780061

asa.alvhage@sodra.com

Miska Paulorinne

Kasvusta ja kansainvälisistä markkinoista vastaava johtaja

Matkapuhelin: +358 40 5686 486

miska@rester.fi